web-01b

web-02b

web-03b

web-04b

web-05b

web-06b

 

Lokaal opvangen van alle soorten plastic en vervolgens daar ter plekke waardevolle producten van maken! Upcyclen van afval plastic middels de mobiele fabriek van Plastic Fantastic. Inmiddels werken wij samen met diverse scholen, gemeente en wijkteams om daadwerkelijk aan de slag te gaan met plastic afval. Met onze mobiele fabriek willen wij daadwerkelijk bijdragen aan de bewustwording van de mens dat je nog iets kunt doen met plastic afval. Met het plastic afval dat wij lokaal verwerken kunnen wij nog prachtige banken maken of leuke speelattributen voor de kinderen.